om about
design
fonter fonts
Jeg har vært opptatt av bokstaver og alfabeter (og design) helt siden jeg fikk en Letraset-katalog av min onkel en gang i min barndom. Nå i voksen alder har jeg laget endel fonter på fritiden, og har (også som fontsjef hos LUTH) opparbeidet meg meget god teknisk kunnskap på området - og jeg har mange ideer til nye fonter jeg har lyst til å lage.

Her er min bakgrunn:

I have enjoyed letterforms and alphabets (and design) ever since I got a Letraset-catalog from my uncle at a very young age. In the recent years I have made quite a few fonts in my spare time, and have (also as a font manager at LUTH) worked up quite substantial technical knowledge about fonts - and I have plenty of ideas for new fonts I want to create.

Here's my background:

2012-Gassarmatur AS
Og nå over til noe helt annet. Jeg er fortsatt ganske fersk i denne bransjen - tittel for øyeblikket: Markedssjef... ;-) And now for something completely different. This business is still quite new to me. Current job title: Marketing Manager... ;-)
1994-2012LUTH & CO AS
Etter å ha jobbet med leketøy i 6 år søkte jeg meg forsiktig mot reklame­bransjen igjen - ved å begynne som selger av grafisk materiell. ;-)
Oppsøkende salg lå ikke helt for meg, men jeg fikk etter­hvert også ansvaret for support og brosjyre­produksjon. Da digitale fonter dukket opp som et nytt forretnings­område ble jeg satt til å ta meg av dette, og i 14 år var det min fulltids­stilling. Jeg gjorde ALT i forbindelse med fontsalget (koordinering av kontrakter, salg og rapportering, tekniske løsninger, database, markeds­føring og support) og utviklet LUTH til å bli skandinavias største font­distributør - med et minimalt budsjett! ;-)
Det var en veldig interessant jobb, og fonter ble også en hobby.
After working with toys for 6 years I gently moved towards the advertising field again - by starting as a salesman of graphic material. ;-)
Being a visiting salesman wasn't quite for me, so in time I also got responsi­bility for support and producing our marketing material. When digital fonts appeared as a new business area I was put in charge of that, and for 14 years this was my full time job. I did EVERYTHING related to the fonts (coordination of distribution contracts, sales and reporting, technical solutions, database, marketing and support) and made LUTH scandinavias biggest font distributor - on a shoestring budget! ;-)
It was very interesting work, and fonts also became a hobby.
1988-1994Leketøy AS
Under studietiden jobbet jeg som lørdagshjelp i leketøys­avdelingen i Christiania Glasmagasin - Nintendo TV-spill var en ny ting som det viste seg jeg hadde god peiling på den gang. ;-)
Begynte fulltid med ansvar for hobby-avdelingen, og fikk etter­hvert mer og mer ansvar. De siste årene i bransjen var jeg fortløpende butikksjef for leketøy-butikkene i Glasmagasinet, Steen & Strøm og på Liertoppen.
Mye moro - men jeg følte det var på tide med noe nytt...
During my study years I had a part-time job in the toy department of a large department store - Nintendo TV-games was a new thing those days, and I had a knack for it. ;-)
I started working full time being in charge of the hobby department, and got more and more responsi­bility. The last years in the toy business I was successively store manager for three of the largest toy stores in the Oslo area.
Fun times - but I felt it was time to move on...
1987-1989Westerdals
2 års høyere ut­dannelse på Westerdals Reklameskole for å bli Art Director. Jeg var en av de yngste som hadde kommet inn til da, og lærte utrolig mye der (men typo­grafi var ikke et av mine beste fag, ironisk nok). Mac dukket såvidt opp som et verktøy på slutten av år to. Jeg er virkelig gammal... 2 years higher education at Westerdals School of Advertising to become an Art Director. I was one of the youngest to be admitted by then, and really learned a lot (but typo­graphy was not one of my best subjects, ironically). Macs barely appeared as a new tool at the end of year two. I really am old...
1986-1987Militærtjeneste
Startet som rekrutt for gardens pi-tropp, men ble inn­hentet til rulle­arkivet på Akershus festning. Uniform om dagen, sivil på kvelden. Det nærmeste jeg kom kamp­handlinger under militærtjenesten var sloss­kampen om hvem som skulle ha hvilken seksjon av Aftenposten først. Started as a recruit for the engineering squad, but was fetched for the enrollment administration. In uniform during the day, sivilian in the evening. The closest I came to battle action during my military service was the daily fights about who got what section of the morning paper first.
1985-1986Skiringssal Folkehøyskole
Mitt friår. Mye Moro. :-) My gap year. Good Times. :-)
1982-1985Stabekk VGS
Realfag. Møtte min kone! :-) Science major. Met my wife! :-)
1967-Jacob Øvergaard
Født i 1967. Vokste opp.
Møtte mitt livs kjærlighet i 1984.
Fikk min første sønn og giftet meg i 1991.
Fikk min andre sønn i 1994.
Fortsatt her, og lykkelig med livet! :-)
Born in 1967. Grew up.
Met the love of my life in 1984.
Got my first son and got married in 1991.
Got my second son in 1994.
Still here, happy as can be! :-)