om about
design
fonter fonts
Jeg jobber kontinuerlig med flere fonter, men det er jo alltid vanskeligst å sette sluttstrek. "Fonter blir aldri ferdig - de blir forlatt..."
Dette er alle fontene jeg har klart å slippe fra meg og klargjøre for salg så langt :-)
I am constantly working on more fonts, but the hard part is always to decide when they are done. "Fonts are never finished - they are abandoned..."
These are all the fonts I have managed to abandon and finalize for a commercial release so far :-)
2006Trafikkalfabetet
Standardskriften for norsk vegskilting - endelig tilgjengelig i fontformat! The standard type for norwegian traffic signs - finally available as a font!
2005Jacobs Sans
Mitt foreløpige mersterverk. En moderne sans serif - med personlighet! Ganske nøytrale bokstavformer, men uten å bli upersonlig. Fonten har et geometrisk utgangspunkt, men uten å bli stiv. Alle hjørner er avrundet - noe som gir fonten et mildt preg, og det gjør den også mer visuelt interessant i større størrelser. Enkelte bokstaver (som f.eks. rettstilt liten g) er ganske unike, og fonten som helhet gir et profesjonelt - men mykt - inntrykk. My masterpiece so far. A modern sans serif - with a personality! Quite neutral letterforms, but without becoming impersonal. Geometric as a starting point, but without becoming rigid. All corners are rounded - this gives the font a mild expression, and it makes it visually more interesting in larger sizes. Some letters (like the upright lowercase g) are quite unique, and the whole font gives a professional - but soft - impression.
2005Jacobs 1933 Pro
Inspirasjonskilden for denne fonten var en utgave av Norsk Boktrykk Kalender (NBK) fra 1933. Skriften har ganske unike bokstavformer, og jeg synes den fortjente en gjenoppliving - men jeg måtte selv utforme alt utenom majuskler og tall. Dette var den første norske fonten med avanserte OpenType funksjoner. The inspiration for this font was an edition of a norwegian typographic pocketbook (NBK) from 1933. I thought the quite unique letterforms deserved a revival, but I had to construct everything except the uppercase and numbers. This was the first norwegian font with advanced OpenType features.
2003Jacobs Runer
En blanding av runer og runelignende bokstavformer som gir teksten et urnordisk preg. Laget som både en lett lesbar og en litt mer utfordrende versjon - begge med flere fethetsgrader og med rene eller rufsete omriss. A mix of runes and runelike letterforms that gives the text a nordic historic look. Made both as an easily readable and a more challenging version - both in several grades and with clean or rugged outlines.
2002Jacobs Web
En stor familie med masse varianter av bittesmå pixelfonter til bruk på webgrafikk. Omrissene er også optimalisert for Flash. A large family with lots of variants of tiny pixelfonts made for web graphics. The outlines are also optimized for Flash.
2000Jacobs Display
Jeg la noen effekter på grunnsnittet i Jacobs Monoline... I laid some effects on the base cut of Jacobs Monoline...
2000Jacobs Monoline
En monoline versjon av Jacobs Flatt. Den geometriske konstruksjonen førte til at majusklene ser smalere ut enn minusklene. Ikke et bevisst valg, men resultatet ble en pussig visuell effekt. A monoline version of Flatt. The geometric grid led to the capitals looking narrower than the lower case. Not a conscious design choice, but resulting in a weird visual effect.
2000Jacobs Flatt
Mitt første eksperiment innen skriftdesign. Basert på hvordan jeg skrev med en kalligrafipenn - med tuppen helt horisontalt. Fonten er strengt geometrisk konstruert. My first foray into type design. Based on the way I used a flat nib calligraphic pen to write - with the nib horizontal. The font is strictly geometrically constructed.